Het gezicht is niet alleen ons raakveld met de wereld, maar het bepaalt ook hoe we die wereld waarnemen. De tekeningen van gezichten die ik gemaakt heb met Oost Indische inkt zijn directe, psychisch geladen tekeningen. De tekeningen zijn al krassend laag voor laag opgebouwd door herhalende bewegingen resulterend in diep zwarte tekeningen, De vorm van de gezichten is behouden, de huid geeft een innerlijke wereld weer.

The face is not only our interface with the world, but it also determines how we perceive that world. The drawings of faces I made with Indian ink are direct, psychologically charged drawings. The drawings are scratchingly built up layer by layer through repetitive movements resulting in deep black drawings. The shape of the faces is preserved, the skin reflects an inner world.