“Provisional memory of a decade” is ontstaan uit de serie “People of our Time”, een doorlopende serie met portretten van publieke figuren die in het nieuws waren de afgelopen jaren. Verhalen van deze personen hebben mij ontroerd en ontzag ingeboezemd. Met de serie “Provisional memory of a decade” ben ik begonnen in april 2020. Het tekenen van de portretten van mensen die ik bewonder, bood me troost, reflectie en relativering.

“Provisional memory of a decade” originated from the “People of our Time series”, an ongoing series of portraits of public figures who have been in the news in recent years. Stories of these people have moved me and inspired awe. I started the “Provisional memory of a decade” series in April 2020. Drawing the portraits of people I admire offered me comfort, reflection and perspective.