Het verbergen van de identiteit door het bewerken van prints was de inspiratie voor “schemergezichten”. Niet-identificeerbare figuren die opdoemen uit /verdwijnen in het duister. Foto’s van personen op straat bewerkte ik door onder andere een fotografisch procedé van beweging. Hierna werden de foto’s nogmaals afgedrukt en in zijn geheel verduisterd door het aanbrengen van een laag zwarte oil stick. De, onder deze zwarte laag verborgen, personen haalde ik tevoorschijn door het wegkrassen van de bovenste laag. Door deze bewerkingen van het beeld is de afgebeelde figuur niet traceerbaar meer als individu. Het zijn anonieme gezichten geworden op doorreis in de nacht.

Hiding the identity through the editing of prints was the inspiration for twilight faces. Unidentifiable figures appearing/disappearing in the dark. I edited photos of people on the street using, among other things, a photographic process of movement. After this, the photos were printed again and completely darkened by applying a layer of black oil stick. I brought out the persons hidden under this black layer by scratching away the top layer. Due to these manipulations of the image, the depicted figure is no longer traceable as an individual. They have become anonymous faces passing through the night.