For English text please scroll down

People of our Time

Elk jaar publiceert TIME magazine een lijst met de honderd meest invloedrijke personen van de wereld. De lijst van TIME is verdeeld in vijf categorieën: titanen, pioniers, artiesten, leiders en iconen. Voor de serie “People of our time 1” (2015) maakte ik gebruik van deze lijst en heb ik deze vijf categorieën willekeurig met elkaar verbonden.
Tijdens het maken van de serie fotowerken. “People of our time ” (2017/2021) ging ik nadenken wie voor mij persoonlijk de leiders, iconen, pioniers, titanen en artiesten van de hedendaagse wereld zijn. En over de vraag welke personen voor mij waardevol zijn. Wie vertegenwoordigen voor mij belangrijke visies op het leven in onze hedendaagse wereld?
Ik heb foto’s van publieke figuren van het internet bewerkt en afgedrukt. Daarna heb ik de afdrukken door middel van perforaties opengewerkt. Op die manier worden publieke figuren als het ware doorboord met de blik van een ander. Het kijken naar de ander is geen passieve daad zoals De Franse filosofe Baldine Saint Girons betoogt: het is een daad van bemoeienis, kijken en op afstand aanraken. Met deze opengewerkte portretten, wordt een nieuw portret samengesteld, zodanig dat de verschillende gezichten door de opengewerkte afdrukken met elkaar samen een nieuw beeld vormen van de persoon. Ieder individu heeft meerdere gezichten die samen het beeld van de persoon vormen.

People of our Time is een tentoonstelling met portretten van publieke figuren die in het nieuws waren de afgelopen jaren. Zoals de oprichters van Black Lives Matter; Patrisse Cullors, Opal Tometi, Alicia Garza, de oprichtster van Me Too Tarana Burke, filosofen, en (mensenrechten-) activisten zoals Denis Mukwege, Malala Yousafzai, Nadia Murad, Colin Kaepernick, Nasrin Sotoudeh en andere personen die strijden voor een gelijkwaardig menselijk bestaan.
De verhalen van deze personen hebben mij ontroerd en ontzag ingeboezemd. Met deze portretten wil ik mijn bewondering tonen.
People of our Time is een doorlopend project. In 2016 heb ik een start gemaakt met dit project dat in 2017 is tentoongesteld bij Reuten Gallerie te Amsterdam. De geexposeerde portretten gaven een tijdsbeeld weer van belangrijke gebeurtenissen die door de tijd vervagen. Jaren later verdwijnen ze naar de achtergrond hoewel ze toch blijven behoren tot ons collectieve geheugen. Hun strijd is anno 2021 nog steeds urgent.

De portretten zijn afgedrukt op Hahnemuhle Photo Rag A4. Foto formaat 10/15 en ingelijst.

 

People of our Time

Every year TIME magazine publishes a list of the hunderd most influental persons of the world. The list of TIME is divided in five categories: titans, pioneers, artists, leaders and icons. For the serie People of our Time 2015 I made use of this list en connected random those five categories.
While making the series of photoworks People of our Time made me think about who for me personal are the leaders, titans, pioneers, artists, and icons of contemporary world. And about the question which persons for me personal are valuable. Who represent for me important visions on life in our contemporary world.

Photographs from internet of public figures were edited and printed. After that I opened the prints by means of perforations. In this way public figures are, as it were, pierced with the gaze of another. Looking at the other is not a passive act as the French philosopher Baldine Saint Girons argues: it is an act of meddling, looking and touching from a distance. With these cut-away portraits, a new portrait is composed in such a way that the different faces form a new image of the person through the cut away prints. Every individual has several faces that together form the image of the person.

People of our Time is an exhibition with portraits of public figures who have been in the news in recent years. Like the founders of Black Lives Matter; Patrisse Cullors, Opal Tometi, Alicia Garza, the founder of Me Too Tarana Burke, philosophers, en (human right) activists like Denis Mukwege, Malala Yousafzai, Nadia Murad, Colin Kaepernick, Nasrin Sotoudeh and other persons who fight for an equal human existence.
The stories of these people have moved me and inspired me. With these portraits I want to show my admiration

People of our Time is an ongoing project. In 2016 I made a start with this project that was exhibited in 2017 at Reuten Gallerie in Amsterdam. The portraits on display depicted a time image of important events that fade over time. Years later they disappear to the background, although they still belong to our collective memory. Their battle is still urgent in 2021.

The portraits are printed on Hahnemuhle Photo Rag A4. Format 21 by 29,7 and framed