In de serie “Contra” heb ik de prints van twee verschillende personen in gelijke stroken gesneden. Daarna heb ik deze stroken om en om samengevoegd. Door deze samenvoeging is er een gespleten beeld ontstaan van twee verschillende personen, die ten opzichte van elkaar bewegen. En in elkaar weerklinken.

In the” Contra” series, I cut the prints of two different people into equal strips. Then I alternated these strips together. This merging has created a split image of two different people moving in relation to each other. And resonate together.